komunální volby 2018

výsledky voleb   volby 2018

Děkujeme  všem, kteří přišli v komunálních volbách volit a zejména těm, kteří svými hlasy podpořili naše číslo 1. Oproti minulým volbám jsme dosáhli, přes celkové až druhé místo, slušného výsledku. Budeme se snažit v zastupitelstvu Vaši důvěru nezklamat. Ještě jednou, DÍKY, DÍKY, DÍKY …

Leoš Fiala

volby fajfka volby babky volby bitka

pozvánka k volbám

pozvánka k volbám   kompletní volební bulletin, včetně návodu, jakými způsoby můžete volit

Vážení spoluobčané,

v těchto dnech jste zavalováni volebními materiály nezávislých. Jste seznamováni s VIZÍ a ENERGIÍ, zváni na různé LAHŮDKY. Věřím, že v této záplavě si budete moci prohlédnout i naši pozvánku, kterou by Vám měla doručit Česká pošta nejpozději ve středu. Je v ní podstatně více informací než ve Zručských novinách, kde nám byla odmítnuta možnost přikoupit si druhou polovinu strany. Pokud se Vám líbí a chcete ve Zruči i něco jiného než opravovat chodníky a mostky, můžete nám dát svůj hlas. Co slibujeme, to zařídíme. Když náš počet mandátů nebude dostatečný, nevadí, šestnáctiletou káru dále potáhnou Nezávislí, rekrutovaní z ODS. Hlavně, že už se přestali dohadovat o post starosty :-)) Náš humor sice přichází trošku pozdě, ale snad trochu přispěl ke zklidnění situace v táboře našich jediných volebních konkurentů. Jak dlouho jim vzájemný smír vydrží, ukáže až výsledek voleb.

Tak vesele k volbám, volit je Vaše právo, nikoliv povinnost.

POJĎME SE ZAČÍT SPOLEČNĚ NA NAŠE MĚSTO USMÍVAT

Leoš Fiala – předseda spolku Za Zruč veselejší

         

 

 

VOLEBNÍ ČÍSLO 1

volby 2018 dračí loď

Děkujeme všem 506 spoluobčanům, kteří nám podepsali petici a svým podpisem potvrdili, že můžeme v komunálních volbách kandidovat jako sdružení nezávislých kandidátů.

ROZHOVOR S Ing. LEOŠEM FIALOU, LÍDREM KANDIDÁTKY ZA ZRUČ VESELEJŠÍ pro Zručské noviny 9/2018

foto Fiala Leoš

HODINY NA POŠTĚ STÁLE NEJDOU

Pro druhé volební období je lídrem kandidátky SNK Za Zruč veselejší pětapadesátiletý sportovně – technický ředitel Českého tenisového svazu Ing. Leoš Fiala. Před blížícími se volbami jsme zastupiteli, který jako jediný nevynechal ani jedno jednání zastupitelstva, položili několik otázek, týkajících se nejenom voleb, ale i života ve městě.

Jak hodnotíte končící volební období?

Z barevných materiálů ve Zruči již 16 let vládnoucího uskupení Nezávislých, kteří se rekrutovali z ODS, se můžete dočíst, jak úspěšně plní svůj program a co vše se za uplynulé čtyři roky (a nejenom je) podařilo. Ano, máme opravené mosty, cyklostezku, několik nových parkovacích míst, stovky metrů nových chodníků a kanalizace. Tyto, byť záslužné činnosti, nepovažuji za plnění volebních programů, ale za běžnou činnost, kterou má a ve valné většině vykonává každé město i každá víska. Na chodníku, ani v kanále se nikdo plavat ani bruslit nenaučí, dokonce se v nich ani v létě nevykoupe. Takže z hlediska občana, já osobně příliš spokojen nejsem.

Jak se Vám v zastupitelstvu dařilo prosazovat program ZZV?                                

Se dvěma mandáty, kterých jsme dosáhli v minulých volbách moc muziky snad ani udělat nejde. Hned při prvním hlasování o složení rady města nám vládnoucí koalice Nezávislých s KDU-ČSL s povýšeným úsměvem několika zastupitelů jasně ukázala, kde je naše místo. Takže jsme se zaměřili spíše na monitorování situace a získávání komunálních zkušeností. Návrhy na snížení cen odpadů, odkup části Hotelu neprošly, ani stav ve zdravotnictví se nezlepšil. Situace je optimistická pouze s vlakovou zastávkou, která je městu nabídnuta ke koupi. O tom však bude rozhodovat až nově zvolené zastupitelstvo.  S  úsměvem říkám, že z našich návrhů prošel za čtyři roky jeden – udělení ceny za sportovní výkon mariášníkům a mölkkařům. To je trochu málo …

Co Město Zruč?

Město Zruč je řízeno standardně dobře, ale jak já s oblibou říkám – dobře je za tři. Aparát nám opět o několik osob zbytněl, jestli se zlepšují služby občanům, nevím. Došlo k několika personálním a organizačním změnám, v některých případech jsem zaregistroval, že je spoluobčané nevítali úplně s nadšením. S výměnou řidičáku se stále musí 2x do Kutné Hory. Také nevím, proč mají občané Zruče platit nejvyšší poplatky za vodu a odpad v širokém okolí. U velké většiny veřejných zakázek dochází nejenom k nedodržení termínů dokončení, ale i k velkým vícenákladům. Za všechny mohu jmenovat most přes Ostrovský potok, školku v Malostranské ulici. Přesto zakázky dostávají stále stejné firmy. Technické služby mají vybavení na úrovni dvacetisícového města. Ano, pracují dobře, ale maličkost – vloni v létě (ne letos) polil někdo sklo autobusové zastávky u pošty marmeládou. Je tam do dnes. Nová sekačka na trávu za půl milionu ještě Dvouletky nenavštívila, vadí mi i nevysypané koše v parku po sobotní akci ještě v pondělí večer …  Ano, jsou to maličkosti, ale i o těch je dnešní život.

Co říkáte skutečnosti, že letos kandidují pouze dva subjekty?

Určitě to není dobrá situace a poukazuje na určitý nezájem lidí o komunální problémy. Rovněž to ukazuje i na vnitřní problémy politických stran.  Odpovím navíc otázkou. Jak by vypadaly volby ve Zruči, kdybychom nesestavili kandidátku ani my? Jinak se totiž sestavuje kandidátka ze zaměstnanců města, ředitelů městských institucí a škol a jinak z ostatních občanů. Řada lidí nám vstup na kandidátku odmítla, poněvadž se nechtějí nijak veřejně vymezovat proti stávajícímu vedení města, někteří měli dokonce strach. Podporu nám ale přislíbili.

S jakými vyhlídkami jdete do letošních voleb?

Za 16 let vlády Nezávislých se ve městě vytvořily pevné společensko – ekonomické vztahy, řada spoluobčanů  i firem je na Městu Zruč přímo ekonomicky závislá. Odhaduji to na více než 500 osob – tedy 500 hlasů. Ve Zruči je necelých 4.000 voličů, k volbám přijde polovina. Když odečteme 500 – 600 téměř „povinných“ hlasů pro naše konkurenty, zbývá nějakých 1400 hlasů. Z těch když získáme polovinu, budu spokojen. Chceme hlavně vylepšit náš výsledek z minula, který byl 15 %. Odhaduji to na zisk 4 mandátů, což by naši pozici sice vylepšilo, ale v podstatě nezměnilo. Každé volby jsou tak trošku sport, třeba letos nezvítězí jasný favorit …

Jakou chystáte předvolební kampaň?

Skromnou. Sázíme na zdravý úsudek spoluobčanů, zda chtějí nebo nechtějí chod města zlepšit. Naši soupeři jsou ve velké výhodě. Ve Zručských novinách sami sebe nepřestávají oslavovat, všude si můžeme přečíst, že pracují jenom oni. Nám nebyla ani poskytnuta možnost přikoupit si polovinu strany a lépe čtenáře seznámit s našimi kandidáty a programem. Další perlička – pravidelné setkání seniorů se v posledních letech vždy konalo ve druhé polovině října. Letos jako náhodou vyšlo na zářijovou sobotu před volbami … Podmínky pro volební kampaň jsou opravdu nerovné, ale budeme bojovat.

Co vzkážete občanům města závěrem?

Určitě přijďte k volbám. Svým hlasem rozhodnete o dalším směřování města. Ti, kteří jsou se stávajícím stavem spokojeni, mohou volit dvojku. Ti , kteří se domnívají, že jde mnohé vylepšit ať volí naše číslo 1 – Za Zruč veselejší.  Já za sebe minimálně slibuji, pokud budu zvolen, že veškerá odměna, která je s funkcí zastupitele spojena, půjde na úhradu elektrické energie, která údajně chybí k provozu velkých hodin na budově pošty. Považuji za velkou ostudu, že stále nejdou.

Kandidátní listina Sdružení nezávislých kandidátů

VOLEBNÍ ČÍSLO 1  –  ZA ZRUČ VESELEJŠÍ

 1. Ing. Leoš FIALA, 55 let, sportovně – technický ředitel Českého tenisového svazu
 2. Pavel ZIECINA, 37 let, soukromý podnikatel
 3. Stanislav ŠVÁBENICKÝ, 44 let, obchodní manažer
 4. Ing. Michaela NÁHLOVSKÁ, 27 let, inženýrka kvality
 5. Bc. Andrea PACALOVÁ, 48 let, administrativní pracovnice
 6. Martin KUTHAN, 45 let, stavební technik
 7. Lukáš VAVŘINA, 31 let, soukromý podnikatel
 8. Mgr. Iva POTŮČKOVÁ, 63 let, učitelka v důchodu
 9. Miroslav HYHLÍK, 59 let, dispečer ČEZ a. s.
 10. František HEROUT, 28 let, vedoucí maloobchodního prodeje RABBIT a. s.
 11. Pavel TKADLEC, 50 let, energodispečer DP hl. m. Prahy, a. s.
 12. Tereza KRUTILOVÁ, DiS, 29 let, učitelka základní umělecké školy
 13. Pavel BENČAT, 36 let, zaměstnanec Želivská provozní a. s.
 14. Jiří PŘENOSIL, 60 let, soukromý podnikatel
 15. František MATĚJKA, 71 let, důchodce

Ve Zruči nad Sázavou podány jenom dvě kandidátní listiny, což znamená, že ve volbách můžeme skončit buď první nebo poslední. Ale i druhé místo bude úspěch :-). Nedovedeme si představit, jak by vypadaly ve Zruči volby, kdybychom kandidátku ZZV nepodali a o 15 míst v zastupitelstvu by se ucházelo pouze 15 kandidátů současné vládnoucí garnitury …

Volební program Za Zruč veselejší

Aby naši soupeři nemohli říci, že opisujeme, zveřejňujeme svůj program jako první 🙂 Určitě ho ještě vylepšíme …

Zdraví

Prosazovat zajištění stálé služby odborných i praktických lékařů. Vytvořit jim zázemí a podmínky pro zajištění odborné lékařské péče s důrazem na stomatologa a ORL.

Město

Kontrola výdajů města nejen na investice, ale i provoz, jejich účelovost a efektivnost včetně dotačních účelů a jejich přínos pro širší veřejnost.

Transparentní výběr dodavatelů investičních akcí, oslovovat jiné dodavatelské firmy a zajistit kvalitní veřejnou soutěž o zakázky vypisované městem.

Změnit koncepce odpadového hospodářství, která by dosáhla snížení poplatků, za svoz komunálního odpadu, pro zodpovědné občany třídící odpad.  (minimálně o 200-300,- Kč na poplatníka).

Vzdělání a volný čas

Řádné spravování a rozvoj příspěvkových organizací (ZŠ, Školní jídelna, ZUŠ, MŠ). Důsledně kontrolovat činnost a rozvoj organizací, pro spokojenost žáků a jejich rodičů.

Mimoškolní  vzdělávání  rozšířit o nabídku  volnočasových aktivit, které budou dostupné  rodinám s dětmi a seniorům.

Veřejné koupaliště pro občany, jako jedna z možností se nabízí rekonstrukce požární nádrže v obci Dubina s letním dohledem.

Ostatní

Podpořit místní obchodníky (např.  slevou na nájmech, neb. prostor. patřící městu).

Zjednodušení, zpřehlednění, zatraktivnění webových stránek města.

Podpořit grantová a dotační řízení pro kulturní a společenské akce.